De spelregels - Uitzonderingssituaties

In deze rubriek bespreken we een aantal minder vaak voorkomende signalen en situaties. Veel van de laatst besproken tekens worden door de scheidsrechters louter ter informatie getoond, de strafmaatregel wordt steeds aangegeven met een van de tekens die in de vorige delen zijn besproken.

Penalty (strafpuck)

ImageEen penalty kan gegeven worden indien een verdediger binnen 3 meter van het doel (in het strafpuckgebied) een fout maakt die een bijna zeker doelpunt verhindert, of een ruw vergrijp tegen de tegenstander in het eigen strafpuckgebied. Niet alle overtredingen binnen 6 meter krijgen dus een strafpuck! Typische voorbeelden: een verdediger houdt de puck tegen met zijn palm net voor de puck in het doel gaat, of een verdediger neemt de puck met de hand vast zodat de aanvaller hem niet kan spelen. De scheidsrechter doet dan teken door één arm met gesloten vuist op en neer te bewegen. Naast deze straf is ook een bijkomende straf mogelijk, bijvoorbeeld een uitsluiting van de overtredende speler. De scheidsrechter geeft dit aan met bijkomende tekens naargelang de vastgestelde fout.
Bij een penalty wordt de puck recht voor het doel op 3 meter ervan gelegd (op de penalty stip). De aanvallende partij kiest 2 spelers, die dan aan de oppervlakte en achter de puck liggen. De verdedigende partij kiest 1 speler, die aan de oppervlakte ligt met tenminste 1 hand aan de rand van het zwembad. Alle overige spelers moeten volledig uit het penaltygebied liggen (aanvallend team op hun helft, verdedigend team op de kant), moeten aan de oppervlakte blijven en mogen niet deelnemen aan de penalty.
Als de waterscheidsrechters klaar zijn, steken ze een arm omhoog; als beiden dit gedaan hebben, geeft de hoofdscheidsrechter een geluidssignaal waarna de penalty kan genomen worden. Pas op dit moment mogen de spelers onder water gaan. Binnen de 5 seconden moet een van de spelers de puck aanraken, anders telt de penalty niet en volgt een startpuck op de middenstip. De aanvallende spelers moeten proberen om een doelpunt te scoren. De verdedigende speler probeert de puck uit het penaltygebied (6m) te krijgen. Na de penalty herstart het spel met de puck op de middenstip en alle spelers aan hun kant. Als de aanvallers een fout maken tijdens het nemen van de penalty, wordt de penalty beschouwd als niet gescoord. Als de verdediger een fout maakt tijdens het nemen van de penalty, volgt er een nieuwe penalty.

Penalty goal

Image

In extreme gevallen kan ook een penalty goal gegeven worden: in plaats van dat er een echte penalty genomen moet worden, wordt het punt onmiddellijk toegekend. Het signaal bestaat uit de opeenvolging van het stopteken, het aangeven van een penalty en het aangeven van een doel. In Nederland en België wordt een penalty goal niet toegekend.

Time-out (spelonderbreking)

In het geval dat de ploegkapitein of de trainer een time-out wilt, doet hij dit door aan een waterscheidsrechter of aan de hoofdscheidsrechter met beide handen boven het hoofd de letter "O" te vormen. Dit kan enkel als het spel stilligt. In geval van toekenning zal dit teken door de scheidsrechters overgenomen worden. Bij een time-out zal het spel gedurende 1 minuut onderbroken worden. Er kan slechts één time-out per ploeg en per speelhelft toegekend worden.
Image

Ongeoorloofd gebruik vrije arm

Indien er een niet toegelaten gebruik is van de vrije arm, bijvoorbeeld indien de puck met de vrije hand gespeeld wordt, of wanneer de tegenspeler met de hand tegengehouden of weggeduwd wordt, dan wordt dit aangeduid door één arm parallel met het water te tonen, waarbij de elleboog geplooid is, en waarbij de arm een pompende beweging maakt.
Image

Obstructie

Obstructie en algemene blokfouten worden aangegeven door twee armen boven het water bij de polsen vast te grijpen en heen en weer te bewegen. De straf moet dan nadien getoond worden (bijvoorbeeld vrije puck). Image

Stickfout

De puck mag enkel voortgeduwd worden met de kop van de stick, dus niet met het deel dat je vast hebt, ook niet als dit deel nog 3 centimeter uitsteekt! Bij overtreding hiervan of indien de puck met de hand voortgeduwd werd, kan dit aangeduid worden door met één vuist in de palm van de andere hand te slaan. Image

Puck onreglementair gestopt

Wanneer de puck op een niet reglementaire manier gestopt wordt, wordt dit getoond door een open hand in een verticaal vlak op en neer te bewegen.
Image

Kom naar de scheidsrechter

Elke scheidsrechter kan iemand naar zich toe roepen (om bijvoorbeeld een waarschuwing te geven) door met een hand een vragende beweging te maken naar de speler toe.
Image

Scheidsrechter time-out

Een scheidsrechter kan ook vragen om de tijdsopname te staken (bijvoorbeeld als hij zelf problemen heeft met zijn materieel). Dit duidt hij aan door de letter "O" te maken boven het hoofd en daarna de handen naar zijn eigen schouders te brengen.
Image

Foutief gewisseld

Indien er een niet-correcte spelerswissel heeft plaatsgevonden, dan zal de scheidsrechter teken doen door met de 2 handen over elkaar heen te rollen. Image

Onsportief gedrag

Bij onsportief gedrag, zal de scheidsrechter teken doen door met gebalde vuist op het hoofd te slaan.
Image

Valse start

Valse start wordt aangeduid door met gestrekte arm met één vinger in de lucht kleine cirkelvormige bewegingen te maken.
Image

© Mantis Onderwaterhockey